Taipaleenraitin jatke

Asemakaavan muutos koskee 16. kaupunginosan, Taipaleen kiinteistöä 915-16-9903-14 (osa) ja korttelia 9273 (osa) . Alue sijaitsee noin 3,5 kilometriä Varkauden keskustasta kaakkoon, olemassa olevan asuinpientaloalueen välittömässä läheisyydessä. Kaava-alueen laajuus on noin 0,7 ha. 

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on tutkia asuinrakentamiseen soveltuvien tonttien sijoittamista suunnittelualueelle, ottaen huomioon alueiden luontoarvot ja lähivirkistysalueiden säilymisen riittävinä.

 

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavahankkeen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet kaavan valmisteluun on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) (maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 4.8.2021 alkaen. Voitte tutustua suunnitelmiin internetissä www.varkaus.fi/kaavoituskatsaus tai teknisen toimialan esittelytilassa (Ahlströminkatu 6) kaupungintalon aukioloaikana (ark. 9.00-15.00). Vallitsevan koronapandemian vuoksi toivotaan mahdolliset yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse ja puhelimitse sekä mahdolliset tapaamiset sovittavan etukäteen. OAS on nähtävillä kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseen asti.

Osallisilla on mahdollisuus tehdä suunnitelman sisällöstä huomautus, joka on toimitettava ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS.

 

Valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 7.12.2021-9.1.2022 (maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §) ja päivitetty OAS on nähtävillä 7.12.2021 alkaen.

 

Kaavaehdotus

Tavoitteena on, että kaavaehdotus tulee nähtäville keväällä.