Tontin 1-26-16 ja ympäristön asemakaavamuutos

Asemakaavan muutosalueena on tontti 1-26-16 sekä viereinen puistoalue ja autopaikkojen korttelialue. Alue sijaitsee Varkauden kaupungin keskustassa Päiviönsaaressa. Alueella on ravintola- ja toimitilarakennus. Muutosalue muodostuu kiinteistöistä 915-1-26-9, 915-1-26-10, 915-1-26-11 ja 915-1-26-13 sekä yleisestä alueesta 915-1-9903-7 ja määräalasta 915-1-26-8-M601. Muutosalue rajoittuu valtatiehen 23, Ahlströminkatuun ja teollisuustonttiin 1-26-15.

Aloitteen tekijänä on maanomistaja. Kaavan laatijana toimii konsultti SaMa Urban Planning Solutions Oy. Samassa muutoksessa käsitellään yksityisten maanomistajien ja Varkauden kaupungin omistamia maa-alueita.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on tontin jakaminen pääsääntöisesti kiinteistö-jaotuksen mukaisesti, maantienalueen ja tontin sekä yleisen alueen välisen rajan tarkistaminen sekä asuntojen lisääminen ravintolarakennukseen. Kaavamuutosalueen koko on noin 9280m2.

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Kaavahankkeen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet kaavan valmisteluun on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) (maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 14.4.2022 alkaen.

Kaavaluonnos

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 17.8.-14.9.2022 (maankäyttö- ja rakennusasetus 30§. 

Kaavaa laativa konsultti

SaMa Urban Planning Solutions Oy
p. 040 564 4791
satu.reisko@samaups.fi

Asemakaavaehdotus

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 11.1.–10.2.2023 (maankäyttö- ja rakennusasetus 27 §).

Voitte tutustua suunnitelmaan internetissä www.varkaus.fi/kaavoituskatsaus tai teknisen toimialan esittelytilassa (Ahlströminkatu 6) kaupungintalon aukioloaikana (ark. 9.00-15.00). Mahdolliset tapaamiset pyydetään sopimaan etukäteen.

Osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksen sisällöstä sen nähtävilläoloaikana. Muistutukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen lautakunta, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS. Lisätietoja teknisen toimialan asiakaspalvelusta p. 040 515 7336.