Tontin 1-26-16 ja ympäristön asemakaavamuutos

Asemakaavan muutosalueena on tontti 1-26-16 sekä viereinen puistoalue ja autopaikkojen korttelialue. Alue sijaitsee Varkauden kaupungin keskustassa Päiviönsaaressa. Alueella on ravintola- ja toimitilarakennus. Muutosalue muodostuu kiinteistöistä 915-1-26-9, 915-1-26-10, 915-1-26-11 ja 915-1-26-13 sekä yleisestä alueesta 915-1-9903-7 ja määräalasta 915-1-26-8-M601. Muutosalue rajoittuu valtatiehen 23, Ahlströminkatuun ja teollisuustonttiin 1-26-15.

Aloitteen tekijänä on maanomistaja. Kaavan laatijana toimii konsultti SaMa Urban Planning Solutions Oy. Samassa muutoksessa käsitellään yksityisten maanomistajien ja Varkauden kaupungin omistamia maa-alueita.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on tontin jakaminen pääsääntöisesti kiinteistö-jaotuksen mukaisesti, maantienalueen ja tontin sekä yleisen alueen välisen rajan tarkistaminen sekä asuntojen lisääminen ravintolarakennukseen. Kaavamuutosalueen koko on noin 9280m2.

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Kaavahankkeen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet kaavan valmisteluun on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) (maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 14.4.2022 alkaen. Voitte tutustua suunnitelmaan internetissä tai teknisen toimialan esittelytilassa (Ahlströminkatu 6) kaupungintalon aukioloaikana (ark. 9.00-15.00). Vallitsevan koronapandemian vuoksi toivotaan mahdolliset yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse ja puhelimitse sekä mahdolliset tapaamiset sovittavan etukäteen.

Osallisilla on mahdollisuus tehdä suunnitelman sisällöstä huomautus, joka on toimitettava ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS.

Kaavaluonnos

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 17.8.-14.9.2022 (maankäyttö- ja rakennusasetus 30§. 

Kaavaa laativa konsultti

SaMa Urban Planning Solutions Oy
p. 040 564 4791
satu.reisko@samaups.fi