Yksityistiet

Yksityisteiden tienpito kuuluu yksityistien tiekunnille. Yksityistie vastaa myös yksityistien liittymästä yleiseen tiehen. Tästä voit tutustua Liikenneviraston ohjeeseen yksityistien liittymän kunnossapidosta sekä näkemäaluetta havainnollistavan ohjeeseen.

Vuoden 2019 alusta lainsäädäntö velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot Maanmittauslaitokselle: 

https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/palveluiden-kayttoohjeet/kiinteistotietopalvelu/yksityistiet sekä Väylälle http://vayla.fi/yksityistiet