Yksityistieavustukset 2022

Varkauden kaupunki myöntää avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon seuraavin ehdoin:

Avustamisen perusehdot ovat

1. Tien varrella on päätöksentekohetkellä vähintään 3 vakituista asuntoa ja viimeiseen vakituiseen asuntoon on matkaa vähintään 500 m.

2. Avustusta annetaan vain virallisesti perustetuille tiekunnille, joiden ajantasaiset tiedot ovat maanmittauslaitoksen pitämässä yksityistierekisterissä.

3. Jos tien vaikutuspiirissä on yleistä liikennettä aiheuttavia kaupungin järjestämiä palveluja (uimaranta tms.) eivätkä kohtien 1. ja 2. ehdot täyty, tuen myöntäminen harkitaan erikseen.

 

Avustettavan tien käyttöä ei saa kieltää ulkopuolisilta eikä ulkopuolisilta tienkäyttäjiltä saa kantaa tiemaksuja, ellei tienkäyttö vaikuta olennaisesti tien kuntoon.

 

Yksityistieavustusten hakuaika on 7.4.2022 mennessä.

 

Vuonna 2021 avustusta saaneille tiekunnille hakuohje ja -lomake lähetetään postitse.