Rahtisatamat

Varkauden kaupungin satamalaitos hallinnoi kahta rahtisatamaa, Akonniemen rahtisatama ja Taipaleen rahtisatama. 

Akonniemen satama toimii ulkomaan rahtiliikenteen satamana. Satamaan tuodaan nykyisellään pääasiassa rehuraaka-aineita. Satamassa on yksi laituri, jossa alusten rahti puretaan tai lastataan. Satama toimintaa hoitaa ulkopuolinen satamaoperaattori. Satamalaitoksella ei ole omaa henkilökuntaa. Akonniemen satama sijaitsee Akonlahdessa Satamatien päässä.

Taipaleen rahtisatama sijaitsee Taipaleen kanavan alapuolella. Satama on kotimaan liikenteen rahtisatama. Taipaleen satamassa on kolme laituria. Satamasta kuljetetaan raakapuuta Saimaan alueella sijaitseviin puunjalostuslaitoksiin, viime vuosina satamasta ei ole muuta rahtia kuljettu eikä myöskään tuotu.