Osoitteiden merkintä

Hälytystoiminnan ja jakelutoiminnan suorittamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että:

  • soitenumerot on nähtävissä tieltä käsin myös pimeällä ja luettavissa molemmista suunnista. Osoitenumero ei saa peittyä kasvillisuuden johdosta, eikä sijaita liian kaukana tiestä, jotta sen voi havaita pimeällä.

  • samassa osoitteessa olevat rakennukset on merkitty yksilöivästi. Niissä tapauksissa, joissa samassa osoitteessa on useita rakennuksia tulee kaikkien rakennuksien yksilöivät osoitenumerot olla näkyvissä päätien liittymässä sekä jokaisessa rakennuksessa.

  • kunnan alueella ei ole saman nimisiä tai hyvin saman kaltaisia teiden nimiä.

  • teiden varsilla on selkeät merkinnät tien nimen muuttumisesta (tien nimen ei ole loogista muuttua kesken risteysvälin).