Tien nimikilvet ja osoitenumerot

Asemakaava-alueiden ulkopuolella teiden pitäjät, yksityistiekunnat ja kiinteistöjen omistajat, yhdessä vastaavat tien nimikilpien hankinnasta, pystytyksestä ja ylläpidosta.
Rakennuksien omistajat vastaavat osoitenumeroiden hankinnasta ja asettamisesta.

Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) 84 §, Sisäasianministeriön Palotarkastusohje 9.2.1 ja Varkauden kaupungin rakennusjärjestys 12 § velvoittavat rakennuksen omistajan asettamaan yksiselitteiset opastavat merkinnät kiinteistöllä oleville asuin-, loma-asuin- ja toimitilarakennuksille.

Tien nimikilpi

 • Tien nimikilven tulee olla kahteen suuntaan näkyvä.

 • Vaalealla heijastavalla pohjalla musta teksti.

 • Nimikilven korkeus yleisen tien (valtatiet sekä maantiet 453, 468, 4681, 4684 ja 4703) varrella 20 cm ja muiden teiden varsilla 15 cm.

 • Tekstin korkeus; yleisen tien varrella isot kirjaimet 10 cm ja pienet kirjaimet 8 cm, muiden teiden varsilla isot kirjaimet 8 cm ja pienet kirjaimet 6 cm.

 • Nimikilven päihin vapaata tilaa vähintään 2 cm sekä kiinnitysvara.

 • Nimikilpi kiinnitetään erilliseen n. 6 cm paksuiseen pylvääseen.

 • Nimikilpi sijoitetaan n. 4 m päähän yleisen tien pientareen reunasta ja 1 – 3,5 m päähän yksityistien reunasta.

 • Tien nimikilven alimman reunan korkeus tien pinnasta vähintään 2 m.


Yksityisen tien viitan saa pystyttää yleisen tien tiealueelle vain Tiehallinnon luvalla. Yksityisen tien viitan pystyttäminen ja kunnossapito kuuluu yksityisen tien pitäjän vastuulle.

Osoitenumero

 • Osoitenumero tulee aina olla luettavissa tieltä kahdesta suunnasta, myös pimeällä.

 • Osoitenumerokilpi voidaan kiinnittää rakennuksen seinään, ovilamppuun, porttiin, aitaan tai vastaavaan rakenteeseen. Mikäli osoitenumero ei näy tielle, tulee osoitetieltä olevaan liittymään ja sivuteiden risteyksiin asettaa opastava viitoitus (= osoitenumero nuolen kera).

 • Osoitenumerokilpi voidaan haja-asutusalueella kiinnittää erilliseen pylvääseen vähintään 2 m korkeuteen tien pinnasta, joka sijoitetaan n. 4 m päähän yleisen tien pientareen reunasta ja 1 – 3,5 m päähän yksityistien reunasta.

 • Vaalealla heijastavalla pohjalla musta teksti.

 • Osoitenumerokilven korkeus 15 cm.

 • Numeron korkeus 10 cm.