Sisäilma-asiat

Sisäilman laatuun vaikuttavat monet eri tekijät. Vaikka rakennusten kunnolla ja ilmanvaihdolla on iso merkitys, vaikuttavat myös ihmisten toiminnot selvästi ilman laatuun.

Meillä kaupunkiorganisaatiossa toimii sisäilmatyöryhmä. Työryhmä on moniammatillinen yhteistyöryhmä, jossa on edustus teknisen toimen tila- ja tukipalveluista, työsuojeluorganisaatiosta, työterveyshuollosta sekä terveysvalvonnasta. Työryhmä toimii asiantuntijana sisäilmaan liittyvissä asioissa.

Työryhmässä käsitellään rakennusten sisäilmaan liittyviä ongelmia, meneillään olevia sisäilmatutkimuksia. 

 

Koulujen sisäilmatilanteen kartoittamiseksi ja seuraamiseksi teetettiin kevättalvella 2020 oppilaille suunnattu sisäilmakysely.

 

Vanhemmat muistiot ja tiedotteet: