Toiminta-avustukset

AVUSTUKSET 2020

Teknisen lautakunnan toiminta-avustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä omaehtoiselle yhteisölliselle toiminnalle, joka suunnataan asukasyhdistyksille ja teknistä tointa lähellä oleville yhdistyksille. Avustusten tavoitteena on yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen sekä vapaaehtoistoiminnan lisääminen.

Avustuksista päättää tekninen lautakunta.

Avustuksia myönnetään vuosittaisina toiminta-avustuksina

-       Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessaan esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin.

-       Avustushakemukseen tulee sisältyä yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle.

-       Avustuksen maksatuksen edellytyksenä on, että yhdistys on toimittanut edellisen toimintakauden hyväksytyn toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

-       Hakuaika päättyy 6.3.2020 
 

 AVUSTUSTA VOI HAKEA

Täytettävän/tulostettava pdf-lomakeen voi ladata

Hakemukseen tulee liittää lomakkeessa mainitut asiakirjat.

Paperiselle lomakkeelle tehdyt hakemukset lähetetään osoitteella: 
Varkauden kaupunki
Tekninen toimi/ kirjaamo
PL 208
78201 Varkaus

Kuoreen merkintä ”toiminta-avustushakemus”.

Avustukset ovat vuosisidonnaisia.

Avustuksia ei myönnetä takautuvasti.

Avustuksia ei myönnetä opinto- ja virkistysmatkoihin, opinnäytetöiden tekemiseen ja apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi.