Toiminta-avustukset

Varkauden kaupunginhallitus julistaa yleisesti haettavaksi Varkauden kaupungin uuden avustusohjesäännön mukaan kohde- ja toiminta-avustukset vuodelle 2021 

Uusi avustusohjesääntö on luettavissa sivulta avustusten hakeminen.

Varkauden kaupunginhallitus myöntää toiminta-avustusta yhteisön sääntömääräisen toiminnan tukemiseen lukuun ottamatta liikunta- ja vapaa-aikalautakunnan toiminta-avustuksia. 

Varkauden kaupunginhallitus myöntää kohdeavustusta Varkauteen rekisteröidyille yhdistyksille, Varkaudessa toimiville yhteisöille, työryhmille sekä varkautelaisille yksityishenkilöille. Kohdeavustuksia myönnetään sekä yhdistysten omien sisäisten tapahtumien että kaikille avoimiin tapahtumiin. Lisäksi avustusta myönnetään tietyn kohteen, kuten hankkeiden tai produktioiden toteuttamiseen.

Varkauden kaupunki voi tehdä kumppanuussopimuksen yhteisöille, joiden kanssa kaupunki tekee kiinteää yhteistyötä tai joiden perustamista tai sijoittumista Varkauteen kaupunki on tukenut. Kaupunki sitoutuu kumppanuussopimuksilla pitkäjänteiseen ja neuvottelevaan yhteistyöhön. Kumppanuussopimusesitykset vuodelle 2021 tehdään hallintojohtaja Toni Leppäsen kanssa tammikuun aikana.

Tapahtuma- ja kohde-avustukset vuodelle 2021 on haettavissa 1.1.2021-1.2.2021 klo 16.00 mennessä. Tämän jälkeen lähetettyjä hakemuksia ei huomioida. Tapahtuma- ja kohdeavustukset haetaan sähköisessä Timmi-järjestelmässä. Timmi löytyy kaupungin verkkosivuilta oheisesta linkistä Timmi sisäänkirjautuminen

VARKAUDESSA  31.12.2020 kaupunginhallitus

Lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori, Tarja Tomperi, tarja.tomperi@varkaus.fi
Hallintosihteeri, Päivi Makkonen, paivi.makkonen@varkaus.fi
Hallintojohtaja, Toni Leppänen, toni.leppanen@varkaus.fi