Yleiset alueet sekä maan- ja lumenkaatopaikat

Yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa tekninen toimiala.