Voimassa olevat osayleiskaavat

Varkauden kaupungin asemakaavan ulkopuolisille alueille on tehty oikeusvaikutteiset osayleiskaavat. Tällainen osayleiskaava mahdollistaa mm. kaavassa määritellyillä perusteilla rakennuslupien myöntämisen ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua. 

 

 

Osayleiskaavat:

 • Harjuranta-Härmäniemi-osayleiskaava (Pyyranta-Ahvensaari)

 • Joutenvesi-Äimisvesi-osayleiskaava (Haasianniemi-Ketokangas-Karjusaari)

 • Mula-Ruokojärvi-osayleiskaava

 • Luttila-Puurtila-osayleiskaava

 • Akonlahti-Kurola-osayleiskaava

 • Toisniemi-Kuhaniemi-Kopolanniemi-osayleiskaava

 • Rukkuneenlahden rantayleiskaava

 • Haapasaaren osayleiskaava

 • Pitkälänniemen osayleiskaava

 • Tappuvirran lossin ympäristön osayleiskaava

 • Järvialueiden osayleiskaavan muutos (Ala-Lylyjärvi)