Tonttijaot

Asemakaavan vahvistuttua laaditaan tonttijako. Tonttijaon vahvistuttua maanomistaja voi hakea tontin muodostamista itsenäiseksi kiinteistöksi, joka on edellytys rakennusluvan saannille.

Asemakaavan vahvistuttua Varkauden kaupunki laatii tonttijaon.

Milloin kaupungin aloitteesta on laadittu tai muutettu asemakaava, joka edellyttää tonttijaon laatimista tai muuttamista, kustannuksista vastaa kaupunki.

Muutettaessa tonttijakoa maanomistajan hakemuksesta, kustannuksista vastaa hakija. Muutoksesta peritään työaikakustannukset voimassa olevan hinnaston mukaan sekä kuulutuskulut.

 

Tonttijakoehdotus 5. kaupunginosan kortteliin 298
 

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUKSEN 39 §:N MUKAINEN ILMOITUS
 

Varkauden kaupungin Teknisellä toimialalla on laadittavana tonttijaon muutos ja tonttijako 5. kaupunginosaan, koskien korttelia 298 (Käsityökatu 17)

tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä (MRA 39§) 24.11. – 7.12.2020 välisenä aikana arkisin klo 9.00 – 15.00 osoitteessa:

Varkauden kaupungintalo, Tekninen toimiala (4. kerros)

Ahlströminkatu 6, 78250 Varkaus
 

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta on toimitettava Tekniselle toimialalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä.
 

Varkaus 23.11.2020
 

VARKAUDEN KAUPUNKI

TEKNINEN TOIMIALA
   

 

Tonttijakoehdotus 5. kaupunginosan kortteliin 305
 

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUKSEN 39 §:N MUKAINEN ILMOITUS
 

Varkauden kaupungin Teknisellä toimialalla on laadittavana tonttijaon muutos ja tonttijako 5. kaupunginosaan, koskien korttelia 305 (Viilukuja 1) tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä (MRA 39§) 24.11. – 7.12.2020 välisenä aikana arkisin klo 9.00 – 15.00 osoitteessa:

Varkauden kaupungintalo, Tekninen toimiala (4. kerros)

Ahlströminkatu 6, 78250 Varkaus
 

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta on toimitettava Tekniselle toimialalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä.
 

Varkaus 23.11.2020
 

VARKAUDEN KAUPUNKI

TEKNINEN TOIMIALA
 Tonttijakoehdotus 5. kaupunginosan kortteliin 306
 

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUKSEN 39 §:N MUKAINEN ILMOITUS
 

Varkauden kaupungin Teknisellä toimialalla on laadittavana tonttijaon muutos ja tonttijako 5. kaupunginosaan, koskien korttelia 306 (Vanerikuja 2) tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä (MRA 39§) 24.11. – 7.12.2020 välisenä aikana arkisin klo 9.00 – 15.00 osoitteessa:

Varkauden kaupungintalo, Tekninen toimiala (4. kerros)

Ahlströminkatu 6, 78250 Varkaus
 

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta on toimitettava Tekniselle toimialalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä.
 

Varkaus 23.11.2020
 

VARKAUDEN KAUPUNKI

TEKNINEN TOIMIALA