Tonttijaot

Asemakaavan vahvistuttua laaditaan tonttijako. Tonttijaon vahvistuttua maanomistaja voi hakea tontin muodostamista itsenäiseksi kiinteistöksi, joka on edellytys rakennusluvan saannille.

Asemakaavan vahvistuttua Varkauden kaupunki laatii tonttijaon.

Milloin kaupungin aloitteesta on laadittu tai muutettu asemakaava, joka edellyttää tonttijaon laatimista tai muuttamista, kustannuksista vastaa kaupunki.

Muutettaessa tonttijakoa maanomistajan hakemuksesta, kustannuksista vastaa hakija. Muutoksesta peritään työaikakustannukset voimassa olevan hinnaston mukaan sekä kuulutuskulut.