Metsästysvuokrasopimukset

Metsästysvuokrasopimukset tekee tekninen johtaja teknisen lautakunnan päättämien yleisten periaatteiden mukaisesti.