Vireillä olevat hankkeet

Maisematyölupahakemus, avo- ja harvennushakkuu

Rakennusvalvontatoimistossa on vireillä lupa avo- ja harvennushakkuulle kiinteistön 915-414-4-471 alueella. Hakkuualue sijoittuu Turjanvirrantien pohjois- ja eteläpuolelle, rajoittuen vähäiseltä osin Väli- ja Alalampeen. Hakkuualueen länsipuolella ovat Reporinteen ja Käpykankaan asuinalueet.

Avohakkuu alueelle jätetään reilusti mäntyjä maisemapuiksi sekä haapoja ja koivuja. Hiihtoladun varteen, itäreunalle, jätetään suojavyöhyke.

Asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvontatoimistossa kaupungintalolla. (Ahlströminkatu 6, A-porras, 1.krs). Kaupungintalon ovet ovat kiinni 6.7.2020 alkaen, joten käynnistä on sovittava etukäteen rakennustarkastajan kanssa.

Kirjalliset kannanotot hakemuksesta tulee toimittaa viimeistään 14.7.2020 sähköpostitse osoitteeseen rakennusvalvonta@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Rakennusvalvonta, PL 208, 78201 VARKAUS. Lisätiedot: Rakennustarkastaja Pekka Kaatrasalo, 044 743 6398.

Varkaudessa 3.7.2020

Rakennusvalvontatoimisto

*********************************************

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Rakennusjärjestyksen luonnosta valmistellaan ja sen nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan erikseen.

Vapaamuotoista palautetta ja ideoita uuden rakennusjärjestyksen sisältöön voi laittaa osoitteeseen rakennusvalvonta@varkaus.fi. Voimassa olevaan rakennusjärjestykseen pääsee tutustumaan sivun oikeasta reunasta.