Vapaa-ajan tontit

Tarjousten perusteella myydään Ketveleenniemestä 1 - 5 vapaa-ajantonttia. Tonttien pinta-alat ovat 3510-7031 m2. Pohjahinnat ovat 13 500 - 27 000 €. Alue sijaitsee noin 40 km Varkauden keskustasta itään. Teknisen lautakunnan kokousta edeltävän viikon maanantaina klo 14.00 mennessä saapuneet tarjoukset käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Tarjoukset toimitetaan suljetussa kuoressa, jossa on oltava merkintä ”Ketveleenniemi”.
Postiosoite: Varkauden kaupunki, Kirjaamo, Tekninen toimiala, PL 208, 78201 Varkaus

KortteliTonttiPinta-ala (m2)Rak. oik.Pohjahinta €
12573815015 000
13480115020 000
14351015021 000
15369615027 000

Tarjouskilpailun säännöt

  • Tontit myydään eniten tarjonneelle, ei alle pohjahinnan
  • Yksittäiselle ostajalle voidaan myydä yksi tontti tai kahdesta tai useammasta tontista muodostuva rakennuspaikka
  • Jos tonteista tulee täsmälleen samansuuruisia tarjouksia, tonttien saajat ratkaistaan arpomalla.
  • Jos tontista tulee tarjouksia sekä ohjeellisen tonttijaon mukaisena että yhdistettynä toiseen tai useampaan tonttiin, tekninen lautakunta päättää tontin saajan tapauskohtaisesti.

Luovutusehdot

  • tonteille on rakennettava ranta-asemakaavassa osoitettu, hyväksyttyjen piirustusten mukainen uudisrakennus kolmen vuoden kuluessa kaupanteosta siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa hyväksyttävän käyttöönottotarkastuksen
  • rakentamisvelvoite on 2/3 ranta-asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.
  • tontteja ei saa, ilman kaupungin lupaa, luovuttaa eteenpäin ennen kuin em. rakennusvelvoite on täytetty,
  • mikäli rakentamisvelvoitetta ei täytetä määräajassa, ostajalta peritään sopimussakkona puolet tontin kauppahinnasta
  • tontit/rakennuspaikat myydään määräaloina, ostaja vastaa kiinteistönmuodostamiskustannuksista maanmittauslaitoksen taksan mukaisesti.