Rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Tonttien kauppakirjoihin tai vuokrasopimuksiin merkityn rakentamisvelvoiteajan jatkamisesta enintään neljällä vuodella päättää tekninen johtaja. Pidemmästä jatkoajasta päättää tekninen lautakunta.