Neuvonta

Varkauden kaupungissa on käytössä Lupapiste.fi -palvelu. Luvan hakeminen kannattaa aloittaa neuvontaosion kautta, jolloin viranomaisen kanssa käyty keskustelu tallentuu myös hakemukselle.