Rakentamisen ohjaus

Rakentamisen  ohjaus  (rakennusvalvonta)

  • on lakisääteinen palvelu
  • antaa yleistä rakentamiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa
  • antaa hankekohtaista ohjausta  (luvat  ja  katselmukset)

Varkauden kaupunki käyttää rakentamisen neuvonnassa ja lupa-asioinnissa maksutonta Lupapiste.fi -palvelua.

Asiakaspalvelusta

  • saa yleistä neuvontaa
  • saa tietoja rakennuksista ja jäljennöksiä rakennuspiirustuksista
  • varataan katselmukset