Puhtauspalvelut

Puhtauspalvelut vastaavat noin 90 000 m2 siivouksesta eri puolilla kaupunkia. Oikeaan aikaan ja oikeilla menetelmillä tehty siivous osaltaan auttaa pitämään tilat hyväkuntoisina ja terveellisinä käyttäjille.

Ammattimainen siivous edellyttää koulutettua henkilökuntaa, joka tuntee erilaiset pintamateriaalit ja niiden oikeat hoitotavat. Onnistunut lopputulos syntyy, kun työssä hyödynnetään nykyaikaista tekniikkaa ja puhdistusaineita.