Elämyskeskuksen suunnittelu

Vetovoimakeskuksen alueesta rakennetaan aluetta laajasti hyödyntävää matkailullista vetonaulaa. Alueelle sijoittuvan elämyskeskuksen konseptia on suunniteltu yhteistyössä innovaatiotoimisto Futurice Oy:n, Heureka Overseas Productions Oy:n ja Papua Suklaan kanssa. Suunnitteluun on osallistunut kaupunkilaisia ja yrittäjiä.

Varkauden alueen yrittäjille tehtiin kysely, jossa kerättiin näkemyksiä, toiveita, pelkoja ja ideoita Vetovoimakeskuksen kehittämisprojektista. Kyselyn tulosten yhteenveto on luettavissa tästä 

Elämyskeskuksen konseptityö on valmistunut. Konsepti on tilaajan ja suunnittelijan yhteinen visio parhaasta mahdollisesta ratkaisusta ja se tukee jatkosuunnittelua. Kun Elämyskeskuksen suunnittelu etenee, osa tämän työn lopputuloksena kirjatuista asioista elää, tarkentuu ja saattaa jopa muuttua. Se kuuluu prosessiin. Tähän konseptiin voi kuitenkin aina palata ja päätöksiä voi peilata tätä materiaalia vasten.

 

Konseptin lyhyt yhteenveto on luettavissa seuraavasta liitteestä

 

 

Konseptin toimii lähtökohtana elämyskeskuksen suunnittelulle, joka käynnistyy alkuvuodesta. Suunnittelusta vastaa rakentaja, jonka kanssa on tehty kumppanuussopimus.