Kankunharjun asemakaava

Kankunharjun asemakaavan muutosalue koskee osaa 4. kaupunginosassa, Savonmäessä sijaitsevasta Multniemenpuistosta. Kaava-alueen laajuus on noin 5,6 ha. Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia. Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2020, että Kankun koulun rakentamisen mahdollistavan kaava-muutoksen valmistelu käynnistetään välittömästi.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on tutkia koulurakennuksen sijoittamista kiinteistölle 915-4-9903-6 sekä selvittää alueen liikennejärjestelyt ja kulkuyhteydet sekä vesi– ja viemäriverkostot. Asemakaavaa laadittaessa huomioidaan virkistysalueiden riittävyys ja alueen luontoarvot. 

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavahankkeen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet kaavan valmisteluun on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) (maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 1.2.2021 alkaen. Voitte tutustua suunnitelmaan internetissä tai teknisen toimialan esittelytilassa (Ahlströminkatu 6) kaupungintalon aukioloaikana (ark. 9.00-15.00). Vallitsevan koronapandemian vuoksi toivotaan mahdolliset yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse ja puhelimitse sekä mahdolliset tapaamiset sovittavan etukäteen.


Osallisilla on mahdollisuus tehdä suunnitelman sisällöstä huomautus, joka on toimitettava ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS.