Kotihoidon maksut

Säännöllinen kotihoito

Kotihoidosta perittävä kuukausimaksu määräytyy palvelujen määrän, asiakkaan talouden bruttotulojen sekä perheen koon mukaan. Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja asetusten mukaan. Kotihoidon maksut eivät kerrytä maksukattoa.

Kotihoidon kuntouttavan arviointijakson maksu 12 eur/vrk.

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukko 1.1.2020 alkaen. 

Laskentakaava: bruttotulot - 588 eur (tuloraja) x palvelun tuntimäärän %:lla

Esimerkiksi: 1500 eur (bruttotulo) - 588 eur (yhden henkilön talous/tuloraja) x 0,2 (20 %, palvelumäärä tuettu 3, 12 - 19h/kk) = 182,40 eur/kk

Hlö

Tuloraja

Tuettu 1

Tuettu 2

Tuettu 3

Valvottu 1

Valvottu 2

Valvottu 3

Tehostettu

 

€/kk *

1-5 h/kk/%

6-11h/kk/%

12-19h/kk/%

20-29h/kk/%

29-39h/kk/%

39-49h/kk/%

50h>/kk-%

1

588

12

16

20

25

30

35

35

2

1084

10

13

15

17

19

22

22

3

1701

7

9

11

13

15

18

18

4

2103

5

7

10

11

13

15

15

5

2546

4

5

7

9

11

12

13

6

2924

3

4

7

8

9

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtuaalihoitoasiakkaan osalta maksu on -10% säännöllisen kotihoidon kuukauksimaksusta.

Tilapäinen kotihoito ja kotisairaanhoito (Petultk 20.12.17 § 149)

  • Lääkärin kotikäynti 18,90 €/käynti

  • Muun henkilön suorittama kotikäynti 12,00 €/käynti

  • Kotihoidon kuntouttavan arviointijakson käynnit12,00 €/vrk

Jatkuvasti säännöllisesti kotiin annettavista palveluista annettu säännöllinen kotisairaanhoito tai kotisairaalahoito tai kotipalvelu peritään hoitotuntien ja asiakkaan maksukyvyn mukainen

Kotisairaalan maksut

Kotisairaalahoidon maksut ovat:

  • Lääkärin kotikäynti 18,90 eur/käynti

  • Muun henkilön suorittama kotikäynti 12,00 eur/käynti

  • Kotikäyntejä 3 tai enemmän/vrk36,00 eur/vuorokausi

Erillistä kotisairaalamaksua ei peritä, mikäli asiakas on jo säännöllisen kotihoidon asiakas tai hän on lyhytaikaisessa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai vanhusten ympärivuorokautisessa asumispalvelussa.

Säännöllisen hoitosuhteen kestäessä yli 2 viikkoa asiakasmaksuihin sovelletaan säännöllisen kotihoidon maksuja (sosiaalihuoltoasetus 9 § 1 mom.), jolloin kotiin annettavista palveluista peritään hoitotuntien ja asiakkaan maksukyvyn mukainen kuukausimaksu.