Kotihoidon maksut

Säännöllinen kotihoito

Kotihoidosta perittävä kuukausimaksu määräytyy palvelujen määrän, asiakkaan talouden bruttotulojen sekä perheen koon mukaan. Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja asetusten mukaan. Kotihoidon maksut eivät kerrytä maksukattoa.

Kotihoidon kuntouttavan arviointijakson maksu 12 eur/vrk.

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukko 1.7.2021 alkaen. 

PÄIVITETÄÄN...

 

 

Tilapäinen kotihoito ja kotisairaanhoito (Petultk 20.12.17 § 149)

  • Lääkärin kotikäynti 18,90 €/käynti

  • Muun henkilön suorittama kotikäynti 12,00 €/käynti

  • Kotihoidon kuntouttavan arviointijakson käynnit12,00 €/vrk

Jatkuvasti säännöllisesti kotiin annettavista palveluista annettu säännöllinen kotisairaanhoito tai kotisairaalahoito tai kotipalvelu peritään hoitotuntien ja asiakkaan maksukyvyn mukainen

Kotisairaalan maksut

Kotisairaalahoidon maksut ovat:

  • Lääkärin kotikäynti 18,90 eur/käynti

  • Muun henkilön suorittama kotikäynti 12,00 eur/käynti

  • Kotikäyntejä 3 tai enemmän/vrk36,00 eur/vuorokausi

Erillistä kotisairaalamaksua ei peritä, mikäli asiakas on jo säännöllisen kotihoidon asiakas tai hän on lyhytaikaisessa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai vanhusten ympärivuorokautisessa asumispalvelussa.

Säännöllisen hoitosuhteen kestäessä yli 2 viikkoa asiakasmaksuihin sovelletaan säännöllisen kotihoidon maksuja (sosiaalihuoltoasetus 9 § 1 mom.), jolloin kotiin annettavista palveluista peritään hoitotuntien ja asiakkaan maksukyvyn mukainen kuukausimaksu.