Tulevaisuuden hoitajat - toimintamalli

Viimeksi muokattu: 
3.7.2018 13.56

Tulevaisuuden hoitajat - toimintamalli

100_tekoa_web.jpg

Ammatillinen koulutus uudistui tammikuussa 2018. Uudistuksen myötä työpaikoilla tapahtuva oppiminen lisääntyy. Varkauden kaupungin vanhusten asumispalvelujen yksikössä on lähdetty tiivistämään yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Vanhustyön imagoa parannetaan ennen työssäoppimisjaksoja siten, että saamme tulevaisuudessa aidosti vanhustyöhön sitoutuneita hoitajia työelämään. Opiskelijoille käydään koululla puhumassa vanhustyöstä ja sen oikeasta arjesta. He ovat saaneet käydä tutustumassa taloon ennen kuin tulevat harjoitteluun ja samalla he ovat saaneet tietoiskun tehostetusta palveluasumisesta ja sen historiasta tässä kaupungissa. Tutustuminen on nähty tarpeellisena, sillä valitettavan moni nuori keskeyttää opintonsa, kun ensimmäinen käytännön harjoittelu on menossa, koska ala ei vastaakaan unelmia. Tuetaan nuorten ammatillista kasvua. Joskus nuoret ovat peloissaan ennen ensimmäistä harjoittelujaksoa, kun ovat lukeneet vanhustyöstä monenlaista tarinaa. 

Torsti kertoi tuleville opiskelijoille asuvansa viiden tähden hotellissa.
Torsti kertoi tuleville opiskelijoille asuvansa viiden tähden hotellissa.

Lisätään tietoisuutta vanhustyöstä ammattina ja innostetaan nuoria ja maahanmuuttajia opintojen ja työn pariin. Tuodaan esille julkisen sektorin asumispalvelujen innovatiivisuutta ja laatua ja sitä kautta kilpailukykyisyyttä ja houkuttelevuutta yksityisen sektorin hoitopaikkojen rinnalla. Kaiken tämän toiminnan seurauksena kehitetään myös Varkauden kaupungin työnantajamielikuvaa.

Sarastuksen hoitajat ja opiskelijat Saara ja Eini
Sarastuksen hoitajat ja opiskelijat Saara ja Eini.

 

”Lähihoitajan työhön kuuluu paljon asioita ja opeteltavaa, joten koen työssä olon hyödylliseksi. Itse opin parhaiten tekemällä ja näkemällä asiat. Jos lukisin kirjasta millaista vanhustyö on, siitä ei saisi realistista

Sh Niina ,Hilkka ja opiskelija Jessica päiväkahvia odotellessa_pien..jpg
Sairaanhoitaja Niina, Hilkka ja

opiskelija Jessica päiväkahvia odotellessa.

kuvaa. Vanhustyö on antoisaa ja siihen kuuluu paljon erilaisia työtehtäviä, mutta se on myös toisiaan fyysisesti haastavaa ja kiireistäkin. Asiat täytyy ajatella vanhuksen näkökulmasta ja työssä täytyy olla koko ajan läsnä. Tämä työ antaa minulle kuitenkin paljon onnistumisen tunteita sekä paljon uutta tietoa ja taitoa. Itse sanoisin,  että tärkeintä tässä ammatissa on osata kuunnella ja omata hyvät vuorovaikutustaidot. Suosittelen opiskelijoita lähtemään avoimin mielin työssäoppimisjaksolle,  sillä joka päivä oppii uutta ja jokaisesta päivästä saat itsellesikin varmasti jotain hyvää. Minulla itselläni on ainoastaan hyviä kokemuksia työpaikan ja koulun välisestä yhteistyöstä. Asiat ovat sujuneet niin kuin pitää ja tarvittaessa on asioissa joustettu. Työpaikalla minut on aina otettu vastaan avoimin mielin ja olen saanut hyvää ohjausta”

Jessica Vartiainen,   lähihoitajaopiskelija

 

Vanhusten asumispalvelujen yksikössä ollaan myös kansainvälisellä tasolla otettu opiskelijoita hoitotyöhön oppilaitosyhteistyön avulla. Savon ammattiopisto Varkaudesta on tehnyt oppilaitosyhteistyötä Slovenian kanssa.  Sloveniasta tulee joka vuosi muutama opiskelija tekemään työharjoittelua tänne Varkauteen vanhusten asumispalvelujen yksikköön. Harjoittelu kestää tyypillisesti neljä viikkoa. Vastavuoroisesti täältä meidän opiskelijoilla on mahdollisuus mennä sinne työssäoppimaan. Kansainvälinen yhteistyö on toiminut todella hyvin puolin ja toisin. Hoitotyö on suurinpiirtein samanlaista molemmissa maissa.  

Vanhusten asumispalvelujen yksikön työntekijät ovat oman työnsä ohella koonneet vanhusten hoitotyön sanastoa kaikille osapuolille englanniksi helpottamaan perehdyttämistä työhön. 

Slovenialaiset opiskelijat opettaja Mia Hahtalan ja lähihoitaja Jonna Vallan perehdytettävänä.
Slovenialaiset opiskelijat opettaja Mia Hahtalan ja lähihoitaja Jonna Vallan perehdytettävänä.