Neuvottelut ehdokkaiden kanssa jatkuvat elokuussa 2018

Viimeksi muokattu: 
14.8.2018 12.56

Neuvottelut ehdokkaiden kanssa jatkuvat elokuussa 2018

Varkauden uuden sairaalan kilpailutus käydään kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Neuvottelut ehdokkaiden kanssa alkoivat huhtikuussa jatkuen touko- ja kesäkuussa 2018. Neuvottelut jatkuvat edelleen elokuun lopulla, jolloin kukin ehdokas on edennyt suunnittelussa vaiheeseen, jossa eri toimintojen (kuten kuvantaminen, laboratorio, vuodeosastot jne.) tilat ovat paikoillaan ja asemapiirroksesta on tehty luonnos. Viimeiset neuvottelut ehdokkaiden kanssa käydään lokakuussa 2018. Neuvotteluvaiheessa ehdokkaiden tuottamat aineistot ovat salassapidettäviä hankintamenettelyn luonteen vuoksi.

Lopullinen tarjouspyyntö julkistetaan viimeisten neuvotteluiden jälkeen. Tarjoukset vastaanotetaan ja pisteytetään ennalta määriteltyjen laatukriteerien ja hintapisteytyksen mukaisesti eri alojen asiantuntijoiden toimesta. Tavoitteena on, että uuden sairaalan investointipäätös on kaupunginvaltuuston käsittelyssä loppuvuodesta.

Varkauden kaupunki on erittäin tyytyväinen tarjoajaehdokkaiden resurssointiin ja suunnitelmien laatuun. Kilpailullinen neuvottelumenettely on edennyt ennalta määritellyn aikataulun mukaisesti jokaisen tarjoajaehdokkaan osalta.