Kehittämisinto, ilo, osallisuus ja yhteistyö pulppuaa henkilöstöstä

Viimeksi muokattu: 
8.3.2018 09.44

Kehittämisinto, ilo, osallisuus ja yhteistyö pulppuaa henkilöstöstä

Varkauden kaupunki juhli tiistaina varkautelaisten hyväksi tehtyä kehittämistyötä näyttävästi Warkaus-salissa. Kaupungin henkilöstö kehitti viime vuoden aikana 60 erilaista palvelujen, työn ja työyhteisön kehittämistoimenpidettä ja juhlassa palkittiin 11 kaupungin tiimiä rahapalkinnolla.
Palkitut kertoivat, että päällimmäisenä hyvien tekojen ja kehittämisotteen taustalla ovat ilo, osallisuus, yhteisöllisyys ja yhteistyö.

100 tekoa varkautelaisten hyväksi oli kaupunginhallituksen toimeksianto, jossa edellytettiin, että valtakunnallisen kilpailukykysopimuksen (kiky) mukainen työajan pidennys kohdennetaan kehittämistyöhön.
Tekojen lisäksi kaupunki koulutti kymmeniä sisäisiä kehittäjiä valtakunnallisen KunTeko-ohjelman kanssa.

Juhlaan oli kutsuttu henkilöstön lisäksi päättäjät sekä kehittämistyön asiantuntijoita ja valmentajia.
Valtakunnallisen KunTeko –ohjelman projektipäällikkö Anna-Mari Jaanu totesi lähettämässään tervehdyksessä, että Varkaudesta tulee asukkaiden palvelujen kehittämisessä mieleen pöhinä, kehittäminen ja innostus.
Kiitosta sateli myös kaupungin johdolle ja päättäjille loistavasta kiky-työstä.

Varkauden kaupungin henkilöstöjohtaja Nina Holopainen painotti, että tiistain juhlassa oli kyse välitilinpäätöksestä, sillä kehittämistyö jatkuu ja palkitsemisen muodot lisääntyvät.
Innostavaan tapaansa hän painotti, että työn teko muuttuu myös kunnissa ja huomio kiinnitetään enemmän tulokseen ja tuotoksiin, ei työpaikalla vietettyyn aikaan.

Kaupunginjohtaja Hannu Tsupari oli palkitsemisten valintaraadin puheenjohtaja. Hän kiitteli sitä, että hyvistä teoista osataan iloita ja hyvät käytännöt tuodaan näkyviin. Samaa painotti kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki.

- On hyvä tuntea tervettä ylpeyttä osaamisestaan. Jos ollaan hyviä, se on uskallettava sanoa myös ääneen.

Juhlan seremoniamestarina toimi arvovaltainen vuorineuvos Walter Ahlström, joka kuvitteellisena hahmona oli paikalla perehtymässä erityisesti siihen, miten nykyiset kaupungin toimijat kohtelevat suvun perintöä.
Hän vaikutti hyvin tyytyväiseltä kuulemaansa ja näkemäänsä. Erityisen kiitoksen hän antoi tulevaisuuden päättäjille, Waltterin koulun oppilaille. Alakoulun oppilaat esittivät elämänviisauksia viljelevän Lentävä kalakukko –esityksen.

100 tekoa varkautelaisten hyväksi –kehittämistyön parhaat toimet saivat 500, 1 000 ja 1 500 euron suuruiset palkinnot. Ne myönnettiin tekojen uutuusarvon, asiakaslähtöisyyden, kehittämisprosessin laadun ja asiakasyhteistyön perusteella. Lisäksi palkittiin työyhteisöjä, joissa on ollut kokonaisvaltainen kehittämisvire, tai jotka ovat jaksaneet parantaa palvelujaan erityisen haasteellisissa olosuhteissa.
Raha tulee käyttää työyhteisön hyvän vireen jatkumisen varmistamiseen.


Tunnustuksen saajat

Taulumäen päiväkoti: Viikonlopun matkalaukku vuoroperhepäiväkodin vanhimmille lapsille.
Palkinnon kävi vastaanottamassa Sini Rantala, kuvassa ensimmäinen vasemmalta.

Joroisten vastaanotto: Asiakaskokemuksen parantaminen ja laadun kartoitus mystery shopping –menetelmänä. Yhteistyötä tehtiin Warkauden Teatterin kanssa. Palkinnon kävi vastaanottamassa Salme Viljakainen, kuvassa toinen vasemmalta.

Kuntoutusosasto: Potilaan vastaanottamiseen ja kotiuttamiseen liittyvän prosessin kehittäminen. Palkinnon kävi vastaanottamassa Liisa Korhonen, kuvassa kolmas vasemmalta.

Aikuissosiaalityö: Aikuissosiaalityön asiakaslähtöisten palvelupakettien muotoilu ja niihin liittyvän viestinnän kehittäminen. Palkinnon kävi vastaanottamassa Kristiina Qvintus, kuvassa neljäs vasemmalta.

Varkauden röntgen: Digitalisaation hyödyntäminen ja asiakaspalvelun parantaminen. Palkinnon kävi vastaanottamassa Anita Pirttimäki, kuvassa viides vasemmalta.

Varkauden terveysaseman vastaanottopalvelut: Wankkuri-terveysneuvontapiste ja asiakasraati terveysasemalla. Palkinnon kävi vastaanottamassa Milja Leinonen, kuvassa keskellä.

Kotihoito Varkaus: Uusi, asiakkaiden palvelutarpeisiin soveltuvampi työaikamalli ja siihen liittyvä kehittämistyö. Palkinnon kävi vastaanottamassa Reetta Kettunen, kuvassa viides oikealta.

Nuorisopalvelut: Huavehautomo, osallistavan budjetoinnin menetelmän käyttöönotto yhdessä nuorten kanssa. Palkinnon kävi vastaanottamassa Kati Rytilahti, kuvassa neljäs oikealta.

Kirjasto: Seniorikahvilatoiminta, vilttikirppis, kotipalvelu Kangaslammilla. Palkinnon kävi vastaanottamassa Pauliina Arresalo, kuvassa kolmas oikealta.

Työllisyyspalvelut: Palveluohjaus, viestinnän kehittäminen, työkyvyn arvioinnin toimintamalli, yhteistyö asiakkaiden kanssa, osallistavan budjetoinnin käyttöönotto yhdessä työttömien kanssa. Palkinnon kävi vastaanottamassa Pia Hedman, kuvassa toinen oikealta.

Tehostettu palveluasuminen: Ihmislähtöisen vanhustyön valmennukset ja toimintamuodot (viriketiimi, taideterapia, omahoitajamalli jne.), "Tulevaisuuden hoitajat" -toimintamalli, digitalisaatiosuunnitelma.
Palkinnon kävi vastaanottamassa Kirsi Laitinen, kuvassa ensimmäinen oikealta.