Ikäihmisten asialla Varkaudessa

Viimeksi muokattu: 
14.11.2018 12.23

Ikäihmisten asialla Varkaudessa

Kauniin ja ajoittain polttavan kuuman kesän jälkeen saamme nauttia syksyn viileydestä ja tuulesta. Luonto värjäytyy ruskan väreihin. On aika uuden, muutosten ja niiden tuomien haasteiden kanssa työskentelyn. Tämä syksy on erityisesti sosiaali-ja terveydenhuollon alueella erityinen. Jo vuosien ajan valmisteilla olevasta sote-uudistuksesta pitäisi tulla päätös. Aika näyttää, mikä sen lopputulema on.

Varkaudessa elämme voimakasta kehittämisen  aikaa. Ei ole vara jäädä odottamaan, mitä tuleman pitää, vaan on toimittava. Pohdimme taas kerran, kuinka palvelutarjonta ja kysyntä saadaan vastaamaan toisiaan ja kuinka saamme järjestettyä palvelut asiakaslähtöisesti sekä tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti kaikille niitä tarvitseville ikäihmisille olemassa olevilla resursseilla.

Ikäihmisten määrän ja palvelutarpeen kasvu tuovat omat haasteensa palvelutuotannolle ja järjestämiselle, niin kotihoidon – kuin myös palveluasumisen puolella. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, kuten järjestöjen, vapaaehtoisten ja yksityisten toimijoiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää ja merkityksellistä, niin ikäihmisten kuin myös eri toimijoiden näkökulmasta tarkasteltuna. Eri hallintokuntien välisellä yhteistyöllä on myös suuri merkitys, kuinka ikäihmisten asumista omissa kodeissaan voidaan mahdollistaa. Ikäihmisten asiat ja niiden kehittäminen ja huomioiminen ei ole ainoastaan sosiaali-ja terveyspalvelujen asia, vaan meidän kaikkien yhteinen asia.

Ikäihmisten asialla ovat myös ne sadat työntekijät, jotka kohtaavat heitä kodeissa, palveluasumisessa sairaaloissa ja vastaanotoilla. Heidän ammattitaidolla ja osaamisella ja jaksamisella on suuri merkitys sille, kuinka ikäihmiset kokevat oman asemansa ja mahdollisuutensa tässä alati muuttuvassa yhteiskunnassa kaiken kiireen ja kilpailun keskellä. On tärkeää, että itsekukin pidämme huolta itsestämme tässä tärkeässä ja arvokkaassa työssä Ikäihmisten hyväksi.

Varkauden ikäohjelman päivitys on parhaillaan käynnissä. Sen tavoitteet tulevat pohjautumaan Varkauden kaupunkistrategiaan ja hyvinvointikertomukseen. Sen äärellä saamme olla Ikäihmisten asialla Varkaudessa. Meillä on mahdollisuus, älkäämme antako sen valua hukkaan vaan tarttukaamme siihen innolla Varkautelaisten ikäihmisten hyväksi.

 

Kirsi Laitinen, palvelualuepäällikkö
Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito
Varkauden sosiaali-ja terveyskeskus