Nuorille tarjottavaa tukea ja ohjausta

Viimeksi muokattu: 
12.3.2019 16.03

Nuorille tarjottavaa tukea ja ohjausta

Ihanaa kun aurinko paistaa ja kevät tulee. Ilo on ollut myös huomata, miten hyvä pöhinä meillä Varkaudessa on nuorten palveluiden kehittämisessä. Syyskuussa starttasi OHO!-hanke 16–29-vuotiaille nuorille, mikä on osa sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksella toteutettavaa hallituksen nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan – kärkihanketta, jonka tavoitteena on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää. OHO! Nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja oikea-aikaisen psykososiaalisen tuen – hankkeen tarkoituksena on edistää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ohjautumista oikea-aikaisiin palveluihin ja etuuksille luomalla nuorille selkeämpi ja yhtenäisempi palvelukokonaisuus monialaista ja moniammatillista yhteistyötä tiivistäen. Palveluohjausmallin avulla pyritään ehkäisemään nuorten väliinputoamista. Hankkeen aikana nuorelle tarjotaan kokonaisvaltaista tukea ja säännöllisiä yksilötapaamisia, joilla arvioidaan nuoren palvelutarvetta työ- ja toimintakyvyn mittaamiseen tarkoitetun Kykyviisari sekä Mun elämä työkalua hyödyntäen. Kuullaan nuoria, mitä toiveita ja tarpeita heillä on sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden kehittämiseksi. Tehdään nuoren ympärillä olevan verkoston kanssa yhteistyötä oikea-aikaisten matalankynnyksen palvelujen suunnittelussa. OHO-hanke kestää 31.11.2019 saakka ja tavoitteena saada pysyvä toimintamalli nuorten ohjautumisessa oikea-aikaisiin palveluihin.   

Maaliskuun aikana käynnistyy NONSTOP- Nuorten osallisuuden, sosiaalisen tuen ja oikea aikaisten palveluiden ESR-rahoitteinen kehittämishanke ajalle 1.1.2019–31.12.2020. NONSTOP-hankkeen avulla pyritään luomaan 16–29-vuotiaille nuorille olemassa olevien palveluiden rinnalle uudenlaisia matalan kynnyksen monialaisia sosiaalisen kuntoutuksen palveluja ja toimintamalleja, jotka ovat monipuolisia ja tarjolla kaikille syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, heidän statuksestaan tai saamastaan toimeentulosta riippumatta. Tavoitteena on nykyisten palveluiden ulkopuolelle jäävien nuorten kokonaisvaltaisen elämänhallinnan tukeminen monialaista yhteistyötä (yli hallintorajojen) tiivistämällä.

Lisäksi Varkaudessa toimii Ohjaamo, Osmajoentie 28, A-talo, mikä tarjoaa alle 30-vuotiaille nuorille tietoa, tukea ja ohjausta työnhakuun, koulutukseen, terveyteen tai arkeen liittyvissä asioissa. Ohjaamo on auki maanantaisin ja torstaisin klo 13–16. Ohjaamoon voi mennä sen aukioloaikana, ei tarvitse varata aikaa. Ohjaamon yhteydessä on myös lahjoituksina saatuja kodintarvikkeita ja tekstiilejä, mitä voi ilmaiseksi hakea, esimerkiksi omaan uuteen kotiin.

Pidetään nyt nuorten eteen hyvä pöhinä päällä Varkaudessa!

OHO!-hankkeen hanketyöntekijä

Jenni Holopainen

jenni.holopainen@varkaus.fi