Varkauden Perheentalo – paikka, jossa jokainen saa olla oma itsensä

Viimeksi muokattu: 
31.8.2020 09.19

Varkauden Perheentalo – paikka, jossa jokainen saa olla oma itsensä

Varkauden Perheentalo on kohtaamispaikka kaikille lapsiperheille, myös erityistuen tarpeessa oleville lapsille ja heidän perheillensä. Jokainen lapsi on erityinen, omine ominaisuuksineen ja piirteineen. Jokainen ihminen hahmottaa ympäröivää maailmaa omalla henkilökohtaisella tavallaan. Henkilökohtaisia ominaisuuksiamme ohjailemme toiminnansäätelyn avulla. Näistä palikoista syntyy tapa reagoida sekä käsitellä asioita ja tilanteita, joita kohtaamme elämämme varrella. Kaikille kehittyy toimintamalleja, kuinka erilaisista tilanteista selviydytään. On ensiarvoisen tärkeää, että jokainen tulee kohdatuksi ja hyväksytyksi juuri sellainen kuin on.

”Erityisen tuen tarve ilmenee lukuisin eri tavoin”

Mitä erityisyys erityislasten tai erityislapsiperheiden kohdalla sitten tarkoittaa? Erityisen tuen tarve voi ilmetä hyvin monin eri tavoin. Näkyvimmät haasteet voivat esiintyä esimerkiksi tunnetilojen ja impulssien hallinnassa, tarkkaavaisuuden pulmina ja toiminnansäätelyssä. On tärkeää tiedostaa, että ulospäin suuntautuvan käyttäytymisen ja toiminnan taustatekijät voivat olla hyvinkin moninaiset. Taustalla voi olla diagnooseja, kuten ADHD, ADD, Autismin kirjo tai Touretten oireyhtymä. Erilaisia häiriödiagnooseja on lukuisia. Pelkkä diagnoosi, vamma tai kehitysvamma ei ole yksistään riittävä mittari erityisen tuen tarpeelle. Kyse on ominaisuuksista ja piirteistä. Siitä, miten ne meihin heijastuvat erilaisissa arjen tilanteissa. Olennaista on, kuinka hallitsevia nämä piirteet tai herkkyydet ovat ja kuinka ne vaikuttavat elämän eri osa-alueissa suoriutumiseen. Ja minkälaisia toimintamalleja on syntynyt tiedostetusti tai tiedostamatta, joiden avulla ylivoimaiseksi käynyttä kuormitusta käsitellä. Näitä kaikkia lapset harjoittelevat taukoamatta sitä mukaa, kun pienet aivot kehittyvät ymmärtämään ja käsittelemään kaikkea opittavaa. Sitä kautta lapselle kehittyy omanlaisensa toimintamallit.

”Lapsen haastavan käytöksen takana on jotain muuta kuin huonosti käyttäytyvä lapsi”

Fyysisen esteettömyyden luominen on helppoa. Rakenteita voidaan muuttaa, akustiikkaan voidaan vaikuttaa materiaalivalinnoilla ja apuvälineillä. Sen sijaan myönteinen asenneilmapiiri on rakennettava inhimillisyydestä, suvaitsevaisuudesta, avarakatseisuudesta sekä empatiasta. Rakentajina puolestaan toimii jokainen yhteisön jäsen. Sanoja merkityksellisempää on sanaton kieli. Hyväksyvä katse ja hymy rohkaisevat mukaan toimintaan. On tärkeää tiedostaa, että lapsen haastavan käytöksen takana on jotain muuta kuin huonosti käyttäytyvä lapsi. Kuormitus on kasvanut sellaisiin mittasuhteisiin, ettei lapsi pärjää tilanteen mukanaan tuoman paineen kanssa ilman aikuisen apua. Yleisesti hyväksyvä asenne opettelevaa lasta kohtaan kantaa sekä lasta, että tämän perhettä. Erityislasten oppimisprosessi vaatii usein huomattavasti enemmän toistoja. Perheentalo on hyvä alusta opetella vuorovaikutustaitoja, jakamista ja odottamista esimerkiksi kotihoidosta päivähoitoon tai esikouluun siirtymistä silmällä pitäen.

”Perheentalo on myös erityislapsille”

Fyysinen esteettömyys toteutuu Perheentalon tiloissa hyvin. Tilat sijaitsevat yhdessä tasossa, avoimessa tilassa on helppo liikkua ja asiakaskäytössä on inva-wc. Olemme saaneet useilta asiantuntijatahoilta neuvoja mm. aistiympäristön esteettömyyden parantamiseen ja erilaisten aistivälineiden hankintaan. Kuvituskuvia käytetään sekä toiminnanohjauksen tueksi että osoittamaan mistä mitkäkin lelut, pelit ja toiminnot löytyvät. Perheentalon valaistus on hyvä. Avaran tilan kaikua olemme taittaneet tekstiilein ja akustiikkalevyin. Herkemmille korville helpotusta suo kuulokkeet, jotka saa käyttöön henkilökunnalta pyytämällä. Tunnelmallisen hämärässä rauhallisessa huoneessa voi rentoutua ja tasata aistikuormitusta vaikkapa painoeläinten alla pötkötellen tai aistileluja tutkien. Aistikuormitusta ajatellen iltapäivät ovat aamupäiviä rauhallisempia vierailuajankohtia.

Leluja ja pelejä Perheentalolta löytyy kaikille aisteille. Äänimaailmoihin sukeltaminen onnistuu rauhoittavaa musiikkia kuunnellen, tiibetiläistä kelloa soittaen, leikkien erilaisia ääniä tuottavien aistilelujen kanssa tai vaikkapa pelaten äänipeliä. Tuntoaistia voi hyödyntää tunnusteltavien pelien ja leikkien muodossa, visuaalisia aistileluja aistilaatikon kätköistä löytyy jos jonkinmoista. Aistilelut saa käyttöönsä pyydettäessä. Apua ja ohjausta saa niin ikään henkilökunnalta.

Molemmilla Perheentalon työntekijöillä on perehtyneisyyttä erityispedagogiikkaan, ja minä olen viimeisimmältä koulutukseltani sekä ratkaisukeskeinen että eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja. Minulta saa matalan kynnyksen keskusteluapua, menetelmävinkkejä arkitilanteiden sujuvoittamiseen sekä aistileluohjausta.

 

Johanna Purhonen

Perheentalo