Ehdokashakemusten vastaanotto 9.3.2021

Valtuutettujen määrä

Varkauden kaupungissa 13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Varkauden kaupunginvaltuustoon neljän vuoden kaudeksi neljäkymmentäkolme (43) valtuutettua.

Asiakirjojen vastaanotto

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen ehdokashakemus liitteineen sekä ilmoitus vaaliliitosta ja yhteislistasta on annettava Varkauden kaupungin keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen klo 16.00. Asiakirjoja voi tämän hetkisen tiedon perusteella edelleen täydentää 4.5.2021 saakka.

Ehdokkaiden asettamista koskevia asiakirjoja ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Toni Leppänen tai hänen estyneenä ollessa keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Pirkko Janhunen kaupungintalolla kokoushuone 3, osoitteessa Ahlströminkatu 6, 78200 Varkaus tiistaina 9.3.2021 klo 10-16.

Keskusvaalilautakunnan sihteerin puhelin virka-aikana on 044 444 2400.