Huume- ja päihdeilta

Nuorten asenteissa huumeita kohtaan on tapahtunut muutosta. Miltä tilanne näyttää nyt? Millainen tilanne on Varkaudessa? Mitä huoltajien olisi hyvä tietää? Varkauden kaupunki järjesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa huoltajille avoimen tilaisuuden huumeista Warkaus-salilla 22.1. kello 18.

Warkaus-Salin auditoriossa kuultiin aluksi faktatietoa poliisin ja kaupungin perhepalvelujen ja päihdepalvelujen näkökulmasta.Varkauden kaupungin psykososiaalisten palveluiden palvelualuepäällikkö Riitta Mentula kertoi esimerkkejä kouluterveyskyselyn 2017 tuloksista.  Syksyllä lastensuojelussa ja päihdepalveluissa havahduttiin siihen, että alaikäisten nuorten huumekokeilut ja lääkkeiden väärinkäyttö lisääntyivät. Myös kannabismyönteisyys lisääntyi nuorten keskuudessa. Lastensuojelu, mielenterveys- ja päihdepalvelut, lasten ja nuortenkeskus Nikula, perusterveydenhuolto, perusopetus, poliisi, nuorisotoimi ja seurakunnasta kokoontuivat tällöin pohtimaan keinoja nuorten päihteiden käytön ehkäisyyn ja puuttumiseen. Ennaltaehkäisevinä keinoina nousi esille kokemusasiantuntijan käyttäminen, lisäksi harkittiin nuorten parissa työskentelevien työaikojen muuttamista paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi sekä yhteisten pelisääntöjen lisäämistä ja yhteistyötä vanhempien kanssa. Asioiden työstämistä jatketaan edelleen huume- ja päihdeillan kokemusten ja palautteen pohjalta. 

Ylikonstaapeli Toni Reinikainen Itä-Suomen poliisista painotti puheenvuorossaan alaikäisten kotiintuloaikoja ja rajoja. Vanhempien olisi tärkeä tietää missä nuoret ovat ja mitä nuoret tekevät. Huumeiden ja lääkkeiden saatavuus netin kautta on nykyään helpompaa kuin ennen. Lapsen tai nuoren huumeiden käyttö ei riipu vanhempien tuloista tai ammateista mutta tulee usein vanhemmille yllätyksenä. Reinikaisen mukaan tärkeintä on aikuisen läsnäolo ja välittäminen.

Lopuksi kuultiin huoltajan kokemuksia oman lapsen huumeiden käytöstä.  Huumeet tulivat kuvaan yllätyksenä ja tilanne hämmensi vanhempia. Vanhemmat kokivat myös syyllisyyden ja häpeän tunteita. Mitä minä olen tehnyt väärin, että näin tapahtui?  Apua ja tukea tilanteeseen toivat vertaisryhmät Irti huumeista ry:n facebooksivut. Tärkeää olisi, että on joku taho jonka kanssa asiaa voi käydä läpi ja keskustella ettei jää yksin omien tunteidensa kanssa.

Tilaisuuden juonsivat Waltterin koulun oppilaat Sini Suhonen ja Viivi Kauppinen.

Ala-aulassa toimintaansa ja tukimuotoja esittelivät Varkauden kaupungin aikuissosiaalityö, oppilashuolto, perhepalvelut, nuorisopalvelut ja Ohjaamo, Perhetukikoti Kinnula, ja Savonkoti, Poliisi, seurakunta, Irti huumeista ry ja MLL.

Huume- ja päihdeillasta voi antaa palautetta tästä

APUA ON TARJOLLA, KYSY!
Erityisnuorisotyö
Etsivä nuorisotyö
Ohjaamo
Kouluterveydenhuolto     
Opiskeluterveydenhuolto

Koulukuraattorit
Mielenterveys, päihteet, riippuvuudet matalan kynnyksen palvelut   
Perhepalvelut 
Terveys- ja neulanvaihtopiste LINKKI                                                                                                       

Psykiatrian akuuttitiimi                                                       
Psykiatrinen akuuttityöryhmä tarjoaa apua erilaisissa akuuteissa psyykkisissä kriisitilanteissa ja sen tarkoituksena on nopeuttaa avun saantia. Akuuttityöryhmä jalkautuu myös tarvittaessa asiakkaan kotiin. Päivystävään puhelimeen voi soittaa ympäri vuorokauden. Puhelin 044 444 2500

Irti Huumeista ry 
yad.fi 
Mannerheimin lastensuojeluliitto 
Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry 
Seurakunta