Palveluasuminen

Tavallisella palveluasumisella tarkoitetaan vuokra-asumista, jossa asiakkaan saama palvelu perustuu yksilöllisesti laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hongistonkadun- ja Vattuvuorenkadun palveluasumisessa työskentelee henkilökunta aamu- ja iltavuoroissa sekä kotihoidon yöpartio huolehtii tarvittaessa yökäynneistä. Palveluasumisessa asiakas voi ostaa tarvitsemansa palvelut myös yksityiseltä palveluntuottajalta.