Lastensuojelu

HUOM! LASTENSUOJELUSSA OTETAAN KÄYTTÖÖN PUHELINAIKA 1.1.2020 ALKAEN KLO 10-11. Muina aikoina yhteydenotot sähköpostilla, tekstiviestillä ja vastaajan kautta. 

 

Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla ja huoltajilla. Heidän velvollisuutenaan on vastata lapsen kasvatuksesta ja huolenpidosta. Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus. Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää.

Lastensuojelulla on kolme perustehtävää:

  • lasten yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

  • vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä 

  • varsinainen lasten suojelutehtävä.

Lastensuojelun tarpeen selvittäminen, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto sekä sijaishuollon järjestäminen ja jälkihuolto ovat lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. Lastensuojelun asiakkaaksi pääset painamalla Apua-nappia tai soittamalla suoraan lastensuojelun sosiaalityöntekijöille.