Sosiaalinen tuki ja toimeentulo

Toimeentulotuki on perhe- ja asiakaskohtainen rahallinen etuus, joka on luonteeltaan viimesijainen. Hakijalla on velvollisuus hakea ennen toimeentulotuen hakemista tai ohella niitä sosiaaliturvaetuuksia, joihin hänellä on oikeus ( esimerkiksi työttömyysturva, asumistuki, opintoraha ja –laina sekä elatusturva).

Perustoimeentulotukea haetaan KELAlta.
Täydentävän toimentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset käsitellään seitsemän arkipäivän kuluessa.

 

Sosiaalityön päivystys

Opastaa ja neuvoo toimeentulotukihakemusten täyttämisessä ja jättämisessä. Toimisto on avoinna ma-pe klo 9.00 – 12.00.