Määräaikaistarkastukset

Valtioneuvoston asetuksen (380/2011) mukaan kunnan on järjestettävä suun terveystarkastukset ensimmäistä lasta odottavalle perheelle, 1- tai 2 -vuotiaalle, 3- tai 4 -vuotiaalle, 5 -tai 6 -vuotiaalle, 1.luokan 5.luokan sekä 8.luokan oppilaille sekä kerran opiskeluaikana.

Varkaudessa ja Joroisissa kutsutaan suun määräaikaistarkastuksiin seuraavasti

  • 10 kk, 1v 2kk, 2v 6kk, 3v 6kk ja 5-vuotiaat

  • 1 lk, 3 lk, 5 lk, 8 lk

  • 17- vuotiaat

  • opiskelijat varaavat itse ajan hammashoitolasta