Lasten ja nuorten hammashoito

Suun terveydenhoidon tavoitteena on tukea perheitä ja lapsia ennalta ehkäisemään suun sairauksia, joista tärkeimmät  ovat hammaskaries ja purentavirheet.

Säännöllinen lapsen hampaiden harjaus 2 kertaa päivässä opastetaan jo neuvolassa. Lapset ja nuoret  kutsutaan säännöllisesti määräaikaistarkastuksiin, joissa määritellään yksilöllinen hoitoväli. Käyntien tavoitteena on tukea vanhempia ja lasta oppimaan hyvät hampaidenhoitotottumukset mahdollisimman varhain. Ruokailukertojen säännöllisyys, sokeripitoisten tuotteiden välttäminen, ksylitolin käyttö ja hampaiden harjaus kaksi kertaan päivässä fluoripitoisella tahnalla ovat tärkeitä koko lapsuuden ajan.  

Mikäli hampaat reikiintyvät, voidaan hampaat useimmiten korjata paikkaushoidolla. Paikkaushoito ei kuitenkaan pysäytä reikiintymistä, vaan  pysäyttäminen vaatii vanhempien sitoutumista kotihoitotottumusten muutoksiin. Paikkaushoito ja muut hoitotoimenpiteet voivat olla lapselle vaikeita ja haasteellista toteuttaa. Lapsi ja vanhemmat tarvitsevat usein myös totuttelua ja tukea. Hoitokäynneille ja kotiin voi saada apua ja tukea myös suun terveydenhoidon omalta sosiaalityöntekijältä, jonka apua voitte pyytää yhdessä suun terveydenhoidon henkilökunnan kanssa.

Valtioneuvoston asetuksen (380/2011) mukaan kunnan on järjestettävä suun terveystarkastukset ensimmäistä lasta odottavalle perheelle, 1- tai 2 -vuotiaalle, 3- tai 4 -vuotiaalle, 5 -tai 6 -vuotiaalle, 1.luokan 5.luokan sekä 8.luokan oppilaille sekä kerran opiskeluaikana.

Varkaudessa ja Joroisissa kutsutaan suun määräaikaistarkastuksiin seuraavasti

  • 10 kk, 1v 2kk, 2v 6kk, 3v 6kk ja 5-vuotiaat

  • 1 lk, 3 lk, 5 lk, 8 lk

  • 17- vuotiaat

  • opiskelijat varaavat itse ajan hammashoitolasta

Lasten ja nuorten määräaikaistarkastukset, joihin tulee kutsu/kehoitekirje kotiin ajan voi varata helposti sähköisesti Kansalaisen terveyspalvelun kautta.