Ehkäisy

Ehkäisyneuvola antaa ohjausta sekä raskauden ehkäisyssä että perhesuunnittelussa. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Palvelumme:

- ehkäisyn aloitus

- kierukan asetus, vaihto tai poisto

- ehkäisyn vuositarkastus terveydenhoitajan vastaanotolla

- apua ehkäisyn ongelmatilanteisiin

- lapsettomuustutkimusten aloitukset

Varkauden kouluissa ja oppilaitoksissa opiskelevat nuoret saavat ehkäisypalvelut oman oppilaitoksensa koulu- tai opiskeluterveydenhoitajalta.

Alle 20-vuotiaas saavat ehkäisyvalmisteet maksutta. Peruslääkevalikoimaan kuuluvia valmisteita luovutetaan ehkäisyneuvolasta, sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta.