Parisuhde (neuvonta, valistus)

Riittävän hyvin toimivat ihmissuhteet ovat terveyden perusta ja jokaisella ihmisellä on oikeus turvalliseen ja hyvinvoivaan parisuhteeseen. Toimivassa parisuhteessa vanhemmuus on yhteinen asia ja lapset voivat hyvin.

Lapsiperheen vanhempien parisuhteen tukeminen on osa äitiys- ja lastenneuvolatyötä. Parisuhteeseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa saat myös ehkäisyneuvolasta.

Parisuhteeseen liittyvissä haasteissa ja kriisitilanteissa voit ottaa yhteyttä psykiatrian poliklinikalle tai sosiaalipalveluihin.

Myös neuvolan terveydenhoitajan kautta voi päästä psykiatrian poliklinikalle parisuhdeongelmien selvittelykäynneille.