Sukupuolten tasa-arvo

Varkauden kaupungin tavoitteena on edistää sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista kaikissa toiminnoissaan.