Terveystarkastukset työttömille

Työttömänä Sinulla on mahdollisuus hakeutua maksuttomaan terveydenhoitajan terveystarkastukseen. Aloite terveystarkastukseen ohjaamisesta voi tulla mm. TE-palveluiden, sosiaalityöntekijän, Kelan, kuntouttavan työtoiminnan tai TYPin kautta. Voit myös hakeutua terveystarkastukseen itse ajan varaamalla.

Terveystarkastukseen on hyvä hakeutua jos:

  • Edellisestä tarkastuksesta on pitkä aika

  • Oma terveydentila huolestuttaa

  • On tarve arviota työkykyä, kuntoutustarvetta tai eläkemahdollisuuksia.

Terveystarkastuksia tehdään työllisyyspalveluiden toimitiloissa kaupungintalolla ja terveysasemalla. Asiakas voi varata ajan terveysasemalle terveystarkastukseen ottamalla yhteyttä KlinikPron kautta tai soittamalla terveysaseman takaisinsoittopalveluun p. 017 579 6000 ma-to 8.15 – 14.00, pe ja arkipyhien aattona 8.15 – 12.00. Tai vaihtoehtoisesti ottamalla suoraan yhteyttä tarkastuksia tekeviin hoitajii puhelimitse 

  • Raija Welin, p. 044 444 2592
  • Tiina Voutilainen,  p. 044 444 2662

Terveystarkastuksen tavoite on terveyden ja työ- sekä toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien tunnistus ja ehkäisy. Terveystarkastuksessa tunnistetaan työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyviä tekijöitä.  Lisäksi tavoitteena on edistää elämänhallintaa ja mielentervettä. Omasta työkyvystä huolehtiminen helpottaa uudelleen työllistymistä, työhön paluuta sekä ylläpitää omaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Terveystarkastukseen kuuluu mm. elämäntapahaastattelu, tarv. laboratoriokokeita ja pituuden, painon sekä verenpaineen mittaaminen.  Terveystarkastuksen yhteydessä tehdään suunnitelma jatkotoimenpiteistä. Tarvittaessa asiakas ohjataan lääkärin vastaanotolle terveystarkastukseen, jossa otetaan kantaa työkykyyn ja sen edistämiseen työkyvyttömyyden osoittamisen ohella. Lääkäri kirjoittaa tarvittavat lausunnot esim. sairauspäivärahaa, eläkettä tai kuntoutukseen hakemista varten. Erikoissairaanhoitoon hakeutuminen edellyttää lääkärin lähetettä.