Näin asioit ikääntyneiden palveluissa

Asiakasohjauksesta saat tietoa, mitä palveluja ikääntyville on tarjolla kotiin. Palveluohjaajat opastavat palveluihin hakeutumisessa ja kertovat niiden perusteista. Neuvontaa saa tarvittaessa myös taloudellisten tukien hakemiseen. Palveluohjaajat opastavat myös muiden, kuin kunnan tuottamien palveluiden pariin.

Jos sinä tai läheisesi jo kuulutte jonkin kunnallisen palvelun piiriin (kotihoito, omaishoito, palveluasuminen), yhteydenotot tapahtuvat suoraan kyseiseen palveluun/yksikköön.

Turvapuhelin muutoksissa, esim. irtisanominen, ole yhteydessä kotihoidon teknologiatiimiin puh. 044 444 2202.