Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu yli 65-vuotiaille

Palvelua myönnettäessä käytetään tuloharkintaa ja lisäksi kuljetuspalvelua myönnettäessä katsotaan vaikuttavana tekijänä asiakkaan mahdollisten talletusten määrä. Kuljetuspalvelua on haettava kirjallisesti ja hakemukseen on liitettävä tulo- ja varallisuusselvitykset.

Lisätietoja kuljetuspalvelusta ja hakemisesta saa Ikääntyneiden asiakasohjauksesta ma-pe klo 8.00-9.00 puhelinnumeroista 044 444 2691 ja 044 444 2472.