Varkautelaisen ikäihmisen palveluopas

Varkautelaisen ikäihmisen palveluopas on Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista koottu opas.

Tähän oppaaseen on kerätty palveluita, joita uskomme Teidän, läheistenne tai tuttunne ainakin jossain vaiheessa elämää tarvitsevan. Opas kannattaa käydä läpi, vaikka avuntarvetta ei vielä olisikaan.