Veteraanit

 

Kotona asumista tukevat palvelut rintamaveteraaneille

Kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 - 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.

Kansaneläkelaitos luovuttaa kotikunnalle rintamalisän saajien nimet ja henkilötunnukset vuosittain.

Valtiokonttori julkaisee vuosittain ohjekirjeen kunnille.

Palvelut perustuvat henkilökohtaiseen palvelutarpeen kartoitukseen. Rintamaveteraanilla on tästä palvelupäätös käytettävissä. Kyseessä on erityisryhmä, jolle palveluja myönnettäessä kunta ei voi antaa omia ohjeitaan eikä soveltaa samoja kriteerejä kuin muihin ikääntyneisiin.

Rintamaveteraanikuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutukseen voivat Varkauden kaupungin kautta hakea henkilöt, joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutus voi olla laitos- tai avokuntoutusta. Avokuntoutus voi tapahtua veteraanin kotona. Veteraanien aviopuolisot voivat hakea puolisokuntoutusta laitoskuntoutusjaksolle.

Kuntoutuksen tarkoituksena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että hän selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan.

Rintamaveteraanille ja hänen puolisolleen ei aiheudu kuntoutuksesta (laitoskuntoutus) kustannuksia.

Valtiokonttori kilpailuttaa rintamaveteraanien laitoskuntoutuksen palveluntuottajat.

Laitoskuntoutusjakson pituuteen vaikuttaa rintamaveteraanin toimintakykyluokka.

Avokuntoutuskertojen määrä on pääsääntöisesti 20 käyntikertaa kalenterivuodessa. Varkauden perusturvalautakunta on päättänyt näistä palveluntuottajista joulukuussa 2020.

Tuettu kotona kuntoutuminen voi olla ennaltaehkäisevää, toimintakykyä ylläpitävää kotona tai palvelutalossa selviytymistä tukevaa toimintaa.

Veteraanikuntoutushakemuksia ja lisätietoa saa ohjaajalta.