Veteraanit

Kotona asumista tukevat palvelut lakisääteisiksi rintamaveteraaneille

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta säilyy, mutta se muuttuu siten, että kotona asumista tukevat palvelut tulevat rintamaveteraaneille lakisääteisiksi 1.11.2019 lähtien.

Lain muutoksen tavoitteena on tuoda rintamaveteraanien palvelut samalle tasolle kuin sotainvalideilla, mutta palvelut perustuvat edelleenkin eri lakeihin.

Kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 - 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.

Palvelut perustuvat henkilökohtaiseen palvelutarpeen kartoitukseen. Kyseessä on kuitenkin erityisryhmä, jolle palveluja myönnettäessä kunta ei voi antaa omia ohjeitaan eikä soveltaa samoja kriteerejä kuin muihin ikääntyneisiin.

Rintamaveteraanikuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutukseen voivat Varkauden kaupungin kautta hakea henkilöt, joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutus voi olla laitos- tai avokuntoutusta. Avokuntoutus voi tapahtua veteraanin kotona. Veteraanien aviopuolisot voivat hakea puolisokuntoutusta laitoskuntoutusjaksolle.

Kuntoutuksen tarkoituksena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että hän selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan.

Rintamaveteraanille ja hänen puolisolleen ei aiheudu kuntoutuksesta kustannuksia.

Valtiokonttori kilpailuttaa rintamaveteraanien laitoskuntoutuksen palveluntuottajat.

Laitoskuntoutusjakson pituuteen vaikuttaa rintamaveteraanin toimintakykyluokka.

Avokuntoutuskertojen määrä on pääsääntöisesti 20 käyntikertaa kalenterivuodessa. Varkauden perusturvalautakunta on päättänyt näistä palveluntuottajista joulukuussa 2018.

Tuettu kotona kuntoutuminen voi olla ennaltaehkäisevää, toimintakykyä ylläpitävää kotona tai palvelutalossa selviytymistä tukevaa toimintaa.

Veteraanikuntoutushakemuksia ja lisätietoa saa ohjaajalta.