Kotihoidon kuntouttava arviointijakso

  • Varkauden kotihoidossa on aloitettu kuntouttavat arviointijaksot kotihoidon uusille asiakkaille helmikuussa 2018. Kuntouttavan arviointijakson avulla varmistetaan asiakkaille tasavertaiset, yhdenmukaiset ja asiakkaan tarpeenmukaiset ja riittävät palvelut.

  • Uusien asiakkaiden kotihoidon ja tukipalveluiden tarve määritellään kuntouttavan arviointijakson aikana asiakkaiden kotona.  Kuntouttavalla arviointijaksolla jokainen kotikäynti on asiakkaan toimintakykyä arvioiva ja omatoimisuutta tukeva käynti.

  • Kuntouttavan arviointijakson tavoitteena on lisätä asiakkaan turvallisuuden tunnetta, toimintakykyä ja edistää itsenäistä kotona pärjäämistä.

  • Arviointijaksoon sisältyy arviointitiimin arvio kuntoutusmahdollisuuksista, apuvälineistä sekä suunnitelma liikkumisen ja toimintakyvyn tukemiseen. Jakson alussa asiakkaalle luodaan omat henkilökohtaiset tavoitteet yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa.

  • Kuntouttavan arviointijakson pituus voi vaihdella 2 – 10 viikon välillä asiakkaan tarpeen mukaan.

  • Kuntouttava arviointijakso maksaa asiakkaalle 12 eur/vrk. Maksun kohtuullistaminen on mahdollista (kirjallinen pyyntö).

  • Arviointitiimiin kuuluvat palveluohjaajat, sairaanhoitaja, kuntouttavia lähihoitajia, fysioterapeutti, toimintaterapeutti sekä tarvittaessa kotihoidon lääkäri.