Eläkettä saavan hoitotuki

Hoitotuen tarkoituksena on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä hänen jokapäiväisessä elämässä sekä tukea hänen kuntoutusta, toimintakykyä ja hoitoa. Hoitotuen saaminen edellyttää, että hakijalla sinulla on vaikeuksia huolehtia itsestäsi ja selviytyä arjen toiminnoista, kuten peseytymisestä, pukeutumisesta, välttämättömistä kotitaloustöistä tai kodin ulkopuolella asioinnista. Pelkkä avuntarve esimerkiksi kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa ei oikeuta tukeen. Hakijan tulee olla koko päiväisesti eläkkeellä.

Eläkettä saavan hoitotuki on porrastettu kolmeen tasoon avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä määrän perusteella

Myöntämisedellytyksistä kerrotaan lisää Kelan sivuilla.

Hoitotukea haetaan erillisellä Kelan lomakkeella ja sen voi täyttää sähköisesti Kelan sivuilla tai sen voi tulostaa ja lähettää postissa. Liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto.