Kotona asuvan etuudet

Kotona asuvan ikäihmisen on mahdollista saada taloudellista tukea. Eläkettä saavan hoitotukea ja veteraanilisää haetaan Kelalta. Alvittomasta palvelusta tehdään sopimus suoraan yksityisen palveluntuottajan kanssa. Kotitalousvähennyksestä ilmoitus tehdään suoraan verottajalle.