Kunnan tarjoama palveluseteli

Palveluseteli on kunnan asiakkailleen myöntämä sitoumus korvata yksityiseltä hoivapalveluntuottajalta ostettu palvelu kunnan ennalta määräämään arvoon saakka. Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin omalle kotihoidolle ja sen saamiseksi on täytettävä kaupungin kotihoidon perusteet. Seteliä myönnettäessä käytetään erityistä harkintaa, koska se on määrärahasidonnainen eli sidottu vuosittaiseen budjettiin.

Palvelusetelistä saa lisätietoja Ikääntyneiden Asiakasohjausyksiköstä.