Palvelutarpeen arviointi

Jokaiselle uudelle asiakkaalle tehdään ennen kotihoidon säännöllisiä palveluja palvelutarpeen arviointikäynti Ikääntyneiden Asiakasohjausyksikön toimesta. Arvioinnin perusteella asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan asiakkaan omat voimavarat, omaisten osallistuminen hoitoon ja kotihoidon palvelut.