Palveluohjausyksikkö Pasuuna

Palveluohjausyksikön toiminta käsittää Varkauden ja Kangaslammin alueen
 

Mitä palveluohjaus tarkoittaa?

”Palveluohjaus on kuntalaisten tarpeista lähtevää arjessa selviytymistä tukevaa palvelutarpeen arviointia ja palveluiden suunnittelua sekä yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa koskien eri palveluita, tukimuotoja ja muita elämään vaikuttavia asioita. Esimerkiksi kotihoidon palvelut käynnistyvät Pasuunan kautta.” 

Palveluohjauksella tarkoitetaan siis:

 • Maksutonta matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa saatavilla olevista palveluista: kotihoito, tukipalvelut, yksityisten tarjoamat avut, käytössä olevat palvelusetelit, etuudet

 • Arjessa selviytymisen ja toimintakyvyn arviointia voimavaralähtöisesti

 • Työmenetelmää, jolla kootaan asiakkaan tarvitsemat palvelut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi

 • Palveluiden ja tuen tavoitteena on asiakkaan itsenäisen toimimisen ja aktiivisuuden lisääminen järjestämällä oikeat palvelut, oikeaan aikaan, oikeille ihmisille

 

Toimintatavat: puhelinneuvonta, sähköposti, asiakaskäynnit kotiin, hoitopalaverit osastoilla, palveluista tiedottaminen (esim. vierailut pyydettäessä järjestöissä yms.)

 • Kotihoidon uudet asiakkuudet (ei kiireelliset) arvioidaan palveluohjausyksikön tekemän kotikäynnin tai hoitokokouksen avulla. Arviointi 7 vrk:den sisällä yhteydenotosta

 • Entiset asiakkaat (HOPASU voimassa) -> muutokset hoitavan tiimin kautta

  Poikkeuksena pitkä sairaalajakso -> hoitopalaveri tilanteen tarkistamista varten tiimin kanssa

 • Kiireelliset tilanne uhkaa hoitamattomana terveyttä / turvallisuutta. Tällainen tilanne syntyy vain asiakkaan ollessa kotona -> Tilanteen arviointi mahdollisimman pian kotihoidon tiimin/Pasuunan toimesta

 • Pelkän tukipalvelun aloittamisen voi tehdä yksiköistä suoraan

 • Yksiköt toimivat hoitopalaverin järjestäjinä ja alkukartoittajina