Tukipalveluja kotiin

Ikäihmisten kotona asumista ja siellä selviytymistä halutaan tukea erilaisten tukipalvelujen avulla. Varkauden kotihoidon kautta kotiin saatavia tukipalveluja ovat mm. turvapuhelin,  Evondos-lääkeautomaatti, VideoVisit, Yepson-paikannin ja ovihälytin.

Lisätietoja tukipalveluista saa Ikääntyneiden Asiakasohjausyksiköstä.