Suun terveydenhuolto

Opiskelijalla on mahdollisuus käydä kerran opiskelujen aikana suun terveystarkastuksessa, jossa kartoitetaan suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve. Varkauden ja Joroisten kunnan 17- vuotiaille lähetetään kehotus varata aika suuhygienistille määräaikaistarkastukseen. Hoito on maksutonta 18- vuotiaaksi saakka. Suun terveysneuvonta kohdistuu oman vastuun ottamiseen suun terveydestä ja palvelujen käytöstä.